A A A

Metody leczenia hemoroidów

Medycy od lat poszukują dobrej metody leczenia hemoroidów, jednak wciąż są to metody nie w pełni skuteczne, bolesne, uciążliwe dla pacjenta.

Przegląd metod leczenia hemoroidów

METODY OPERACYJNE

Metoda Milligana Morgana - hemoroidektomia otwarta

Klasyczna metoda powszechnie stosowana. Polega na wycięciu guzków krwawniczych i podwiązaniu naczyń doprowadzających guzka krwawniczego. Wycina sie trzy zespoły guzków krwawniczych pozostawiając rany do ziarninowania. W/g różnych analiz daje dość duży odsetek nawrotów nawet do około 20%.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu najczęściej podpajęczynówkowym. Po zabiegu zwykle kilka dni pacjent spędza w szpitalu, otrzymując silne leki przeciwbólowe. Leczenie poszpitalne trwa średnio około miesiąca.

Metoda Longo.

Metoda polega na wycięciu staplerem okrężnym fragmentu błony śluzowej odbytnicy powyżej linii zębatej, na wysokości szypuł naczyniowych guzków krwawniczych. Zabieg powoduje zamknięcie tych naczyń i podciągnięcie guzków krwawniczych ku górze, w głąb kanału odbytu.

Metoda daje około 10% nawrotów, wymaga leczenia szpitalnego i znieczulenia tak jak metoda poprzednia, jednak zarówno czas leczenia szpitalnego jak i poszpitalnego jest wyraźnie krótszy w tej metodzie, ponieważ nie jest rzadkością wypisanie pacjenta następnego dnia po zabiegu. Okres leczenia poszpitalnego jest krótszy niż po tradycyjnej hemoroidektomii.

Metoda z okrężnym staplerem jest rzadziej stosowana ze względu na koszty o 50% większe niż w metodzie Milligana Morgana (koszt staplera). Skuteczność jest zwykle nie lepsza niż tradycyjnej hemoroidektomii metodą Miligana Morgana
Jednak jeżeli hemoroidom towarzyszy wypadanie odbytu, to metoda Longo jest dobrym rozwiązaniem.

Hemoroidektomia zamknięta Fergusona - modyfikacja metody milligana morgana - rany po wycięciu hemoroidów zamyka się szwem ciągłym.

 

MOŻLIWE POWIKŁANIA LECZENIA CHIRURGICZNEGO:

- krwawienie po zabiegu (wczesne i późne)

- czasowe zatrzymanie moczu

- ropień

- przedłużone gojenie ran

- bliznowate zwężenie odbytu

- uszkodzenie zwieracza - przy zbyt głębokim wycięciu hemoroidów może dojąć do uszkodzenia zwieracza odbytu

METODY NIEOPERACYJNE

Kriohemoroidektomia Metoda nie jest obecnie zbyt popularna ze względu na bóle po zabiegu oraz trudności techniczne

Fotokoagulacja podczerwienią - Metoda obiecująca, nie daje jednak oczekiwanych efektów, rzadko stosowana

Metoda Barrona - dość popularna metoda małoinwazyjna, polega na założeniu gumowych podwiązek na na fałd błony śluzowej doprowadzając do zaciśnięcia naczyń guzka krwawniczego. W tej metodzie regułą są krwawienia i bóle po zabiegu. Zaletą jest krótki czas trwania zabiegu. Wady - bóle po zabiegu, krwawienia, ryzyko ropnia, oraz ścisłe rygory po zabiegu.

Dobre skutki daje połaczenie tej metody z krioterapią.

Elektrokoagulacja monopolarna - polega na stosowaniu prądu stałego o małym natężeniu, aplikowanego za pomocą specjalnej elektrody. Zabieg można wykonać bez specjalnego przygotowania, po zabiegu nie ma zwykle dolegliwości bólowych i krwawienia,

Skleroterapia guzków krwawniczych - ostrzyknięcie hemoroida odpowiednią substancją doprowadza do zwłóknienia jego okolicy, co powoduje zmniejszenie jego wielkości i ruchomości,