A A A

Ropień odbytu

Ropień odbytu - bolesny stan zapalny z powstaniem zbiornika płynowego z zapalną treścią ropną. Leczenie polega na nacięciu ropnia i ewakuacji i wypłukaniu pozostałej jamy ropnia. Po ewakuacji ropnia często powstaje przetoka odbytu.